Usługi

Zakres usług biura rachunkowego w Śremie

Obsługa finansowo-księgowa​

Prowadzimy kompleksową obsługę finansowo-księgową w skład której wchodzi m. in.:
 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • rachunkowość dla uproszczonych form opodatkowania (ryczałt, karta podatkowa)
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
 • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
 • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT
 • sporządzanie i składanie innych potrzebnych deklaracji skarbowych
 • sporządzanie deklaracji ZUS oraz elektroniczne przekazywanie dokumentów do ZUS
 • przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych
 • prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości wobec US, GUS i innych
 • reprezentowanie wobec Urzędów i Izb Skarbowych oraz ZUS (w tym bieżące załatwianie spraw w w/w instytucjach)
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie i elektroniczne przekazywanie plików JPK
doradca podatkowy
Zakres usług Centrum Księgowego PROEFEKT w Śremie

Obsługa kadrowo-płacowa​

ksiegowa srem doradca podatkowy rachunkowe
Prowadzimy również profesjonalną obsługę kadrowo-płacową w skład której wchodzi m. in.:
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • obliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji rocznych
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych
 • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń
 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS
 • przygotowywanie raportów płacowych dla zarządu według indywidualnych potrzeb Klienta

Księgowość | Doradca Podatkowy | Biura Podatkowe | Zakładanie Firmy | Spółki | Księgowy -Biuro Podatkowe | Biura Księgowe | Online Księgowa

Scroll to Top