Wsparcie dla nowopowstałych firm

Centrum Księgowe | PROEFEKT biuro rachunkowe w Śremie udziela wsparcia w zakresie doradztwa podatkowego i księgowości nowopowstałym firmom z powiatu śremskiego

Oferta dla wszystkich tych, którzy chcą otworzyć własną działalność

Nasze biuro rachunkowe zapewnia pomoc w założeniu działalności gospodarczej poprzez wypełnianie formalności związanych z rejestracją w Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W ramach wsparcia przeprowadzamy analizę planowanej działalności i doradzamy również przy wyborze opodatkowania. Zapewniamy najwyższej jakości obsługę księgową osobom fizycznym oraz spółkom prawa handlowego.

Zakres planowanej działalności gospodarczej
W pierwszym etapie określamy, w jakiej branży przyszły przedsiębiorca pragnie funkcjonować oraz jakie czynności planuje wykonywać. Na podstawie zebranych informacji przyporządkowujemy określone rodzaje działalności do kodów zgodnie z wykazem PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), które podlegają wpisowi do ewidencji działalności. Określenie ich na początku jest niezwykle ważne – od rodzajów i klasyfikacji działalności zależy wiele aspektów związanych z daną działalnością, w tym forma prawna przedsiębiorstwa, forma opodatkowania, możliwość zwolnienia z podatku VAT czy też konieczność instalowania kasy fiskalnej. Nie ma ograniczenia liczby możliwych do zgłoszenia rodzajów działalności (kodów PKD). W przypadku rozwoju firmy istnieje możliwość rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności.
Forma prowadzenia działalności i wybór formy opodatkowania
Podejmując decyzję o założeniu własnej działalności musimy zdecydować się na formę, w jakiej będzie ona prowadzona. Wybór ten jest istotny, ponieważ to od formy prawnej przedsiębiorstwa zależy wiele czynników. Są to: koszt rejestracji, zakres odpowiedzialności za zobowiązania firmy, sposób podejmowania decyzji, koszt prowadzenia firmy czy sposób rozliczania podatku. Począwszy od najprostszej formy, jaką jest jednoosobowa działalność gospodarcza, poprzez spółki cywilne, jawne czy spółki kapitałowe. W Centrum Księgowym PRO EFEKT przeprowadzamy analizę i pomagamy w wyborze najodpowiedniejszej formy. Następnie przeprowadzamy symulację różnych form opodatkowania, w zakresie możliwym dla danego rodzaju działalności i doradzamy przy wyborze najodpowiedniejszej formy dla Klienta.
Rejestracja firmy, zgłoszenie do VAT i ZUS
Zgodnie z wybraną formą prawną firma podlega wpisowi do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) wypełnimy elektroniczny wniosek CEIDG-1. W przypadku formy prawnej podlegającej wpisowi do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) dokonujemy rejestracji w systemie S24 oraz składamy w stosownym Urzędzie Skarbowym zgłoszenie NIP-8. W przypadku zasadności rejestracji firmy jako czynnego podatnika VAT lub VAT-UE składamy zgłoszenie VAT-R. Kolejnym krokiem jest poinformowanie przez Centralną Ewidencję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o pojawieniu się nowego płatnika składek. Macie Państwo 7 dni na zadeklarowanie zakresu swojego ubezpieczenia. Tutaj również przychodzimy z pomocą i pomagamy w wyborze najkorzystniejszego wariantu.

W kolejnych etapach takich jak konieczności zakupu i instalacji kasy fiskalnej (zależy od rodzaju działalności oraz formy prawnej odbiorców, czy nowo powstała firma ma obowiązek użytkowania kasy fiskalnej), rachunek bankowy, wprowadzenie prywatnego majątku w stan firmy czy doradztwo w zakresie zatrudnienia kadry pracowniczej staramy się pomóc i wybrać korzystne rozwiązania.

Zapraszamy do kontaktu, wszystkich początkujących przedsiębiorców ze Śremu i okolic. Z pełnym zaangażowaniem poprowadzimy księgowość Państwa firmy i przeprowadzimy przez wszystkie wymienione wyżej etapy tworzenia biznesu.

Centrum Księgowe ProEfekt Sp z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego

Doświadczenie w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej przedsiębiorstw ze Śremu i okolicy

Scroll to Top